ซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ ประจำปี2555

ช่วงแรกการบรรยายพิเศษ

ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในโรงงาน โดยผู้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณนนทกร เกตุทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันภัยเทศบาลนนทบุรี

ช่วงที่สอง การซ้อมหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน

(รูปจากบน --> ล่าง)

1. ผู้พบเหตุการณ์ รีบขอความช่วยเหลือ รีบแจ้งผู้จัดการโรงงาน และทำการดับเพลิงหากสามารถทำได้

2. หากไม่สามารถดับเพลิงได้ กดกริ่งแจ้งพนักงานทุกคนในโรงงานให้อพยพไปยังจุดรวมพล ด้วยความเรียบร้อย

3. ตรวจนับจำนวนคน หากพนักงานไม่สามารถหนีออกมาได้ครบ จัดทีมค้นหาเข้าช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บ

ช่วงที่สาม ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ

ช่วงสุดท้าย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับวิทยากร