แสงสุขกรุ๊ป ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008

แสงสุขกรุ๊ป ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 แสงสุขกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการ Consultancy Fund (CF) ปี2557 กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับคัดเลือกให้เป็น Success Case

Work Shop และศึกษาดูตลาด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2555 ผู้บริหารแสงสุขกรุ๊ป ได้เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop และศึกษาดูตลาด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า AEC MARKET Thailand Trade Pavilion 2012

ซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ ประจำปี2555

แสงสุขกรุ๊ปให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 จึงได้จัดการอบรมการดับเพลิงอย่างถูกวิธี และซ้อมการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในโรงงาน โดยผู้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณนนทกร เกตุทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกั

Company Profile

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) และเคมีภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ค้าขายด้วยความจริงใจ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 มีประสบการณ์ด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ ยาวนานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตให้แก่สินค้าคาร์แคร์แบรนด์ดัง ทั้งในอดีตและปัจจุบันมากมาย ***สามารถดูตัวอย่างแบรนด์ที่ผลิตได้จากหมวด "สินค้าแนะนำ" ด้านล่าง